Ventilatoru, sūkņu lāpstiņratu, elektromotoru rotoru balansēšana | kontakttālrunis 29568605, e-pasts: serviss@balansesana.lv
Balansējams ir pilnīgi viss!

Nobalansēt iespējams pat krāsns kruķi , ja tam noteikti atbalsta punkti.

Mūsu pārliecība – ja tas griežas, tam jābūt balansētam!
Ko vajag balansēt un kā rodas disbalanss?
Balansēt iespējams visu kas rotē: vārpstas, rotorus, skriemeļus, ratus u.c. Jebkuru rotējošu detaļu, vai mehanismu vispārināti sauc par rotoru, tāpēc turpmākajos skaidrojumos izmantosim šo terminu visām balansējamajām detaļām.
Galvenokārt disbalanss rodas dēļ novirzēm izgatavojot detaļas, vai mehanismus. Šīs novirzes var būt – novirzes no vēlamās paredzētās formas, vaiizmēriem, asu un vārpstu centru nesakritība (nepareizs centrējums), vai nepareiza montāža. Tāpat disbalansu veido nevienmērīgs masas izvietojums rotora, piem., ventilatora lāpstiņrata, izgatavošanas laikā.
Rotoriem, kas bijuši ekspluatācijā biežākais disbalansa rašanās iemesls ir to deformācija, piem., pārkasēti un sadeguši gultņi , nepareizi lietots novilcējs, deglis vai autogēns u. c. Ļoti bieži disbalanss veidojas rotoriem darbībā nevienmērīgi izdilstot, piem., skaidu transporta ventilatori, griezējinstrumenti.


Kāpēc vajag savlaicīgi balansēt?
Disbalanss izraisa rotora vibrācijas, kas ievērojami samazina tā kalpošanas laiku, līdz ar to, palielina remonta izmaksas un iekārtu dīkstāves un darba vietas komforta samazināšanos.
Kvalitatīva un savlaicīga balansēšana novērš šos postošos faktorus rotoros un kinematiski saistītajos mezglos, vai mehanismos.

Kā noteikt, vai detaļu nepieciešams balansēt
Disbalanss ir katrā rotējošā detaļā, pat ja tas „uz aci” nav redzams. Tāpēc katra veida rotoriem ir izstrādātas vibrāciju pielaižu normas. Ja vibrāciju līmenis mehanismā nepārsniedz šīs pielaižu normas, tad balansēšana nav nepieciešama. Mūsu speciālisti var izmērīt vibrācijas un sniegt slēdzienu par nepieciešamību balansēt. Pastāvīgajiem klientiem šis pakalpojums ir bez maksas!

Kā tiek veikta pareiza balansēšana?
Kvalitatīva balansēšana ir PAKĀPENISKA disbalansa novēršana. To nevar veikt „vienā piegājienā” nostiprinot atsvarus, vai samazinot masu kādā rotora punktā, tāpēc tas ir diezgan laikietilpīgs process. Mūsu uzņēmuma darbnīca ir aprīkota ar modernākajām iekārtām no Vācijas vadošā balansēšanas iekārtu ražotāja SCHENCK, papildus tām mums ir iepriekš sagatavoti atsvaru paraugi un speciāli instrumenti, lai balansēšanas procesu padarītu ātru, ērtu, kavalitatīvu un izdevīgāko klientiem.
Kāpēc balansēt?
Jo kaut vai tikai viena rotējošā elementa vai agregāta disbalanss izraisa vibrāciju visā iekārtā!